hero mobile

Vi utvärderar ett nytt vaccin mot RS-virusinfektion. Vill du delta?

Vi söker deltagare i åldrarna 18-59 år samt 65 år eller äldre.

image

Kort info om RS-virusstudien

Syftet med studien är att utvärdera säkerhet och mäta deltagarnas immunsvar gällande ett nytt vaccin mot RSvirusinfektion. Studien genomförs i tre olika grupper: Personer i åldern 18-59 år med stabil hälsa. Personer i
åldern 18-59 år med kronisk hjärt- eller lungsjukdom (exempelvis hjärtsvikt, astma eller KOL). Samt personer i åldern 65 år eller äldre. Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.