hero mobile

Fakta om studien

Hur genomförs studien?

Vi genomför just nu en forskningsstudie för att utvärdera säkerhet och immunsvar av ett nytt vaccin mot RS-virusinfektion i tre olika grupper:

 • Personer i åldern 18-59 år med stabil hälsa.
 • Personer i åldern 18-59 år med kronisk hjärt- eller lungsjukdom (exempelvis hjärtsvikt, astma eller KOL).
 • Personer i åldern 65 år eller äldre.

Det huvudsakliga syftet med studien är att mäta deltagarnas immunsvar mot studievaccinet samt undersöka om studievaccinet ger några biverkningar. Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

Vad innebär det att delta i studien?

Om du uppfyller alla kriterier för deltagande i studien så kommer du att få behandling med studieläkemedlet alternativt placebo (läkemedel utan verksamt innehåll). Studien kommer att pågå under cirka 6 månader och är indelad i tre delar:

 1. Screening: Du behöver ge ditt samtycke och uppfylla kriterierna för studien för att kunna delta.
 2. Vaccinering: Du får studievaccinet alternativt placebo på din studieklinik.
 3. Uppföljning: Du besöker din studieklinik två veckor och sex månader efter vaccinationen för provtagning. Du kommer även att kontaktas via telefon en vecka och en månad efter vaccinationen.

Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan avbryta eller ångra dig när som helst. Om du avslutar studien i förtid kommer vi att kontakta dig för att följa upp hur du mår.

Om du är intresserade av att delta i studien behöver vi som en första utvärdering ställa ett antal frågor för att se om du kan delta.

Till frågorna >

Vanliga frågor och svar

 • 1. Har jag möjlighet att delta i studien?
 • 2. Om jag uppfyller kriterierna, vad kan jag förvänta mig vid mitt första besök på kliniken/sjukhuset?
 • 3. Vad innebär ett deltagande i studien?
 • 4. Varför kvalificerade jag mig inte för studien?
 • 5. Var finns klinikerna/sjukhusen?
 • 6. Kostar det mig att delta i denna studie?
 • 7. Vad händer efter studien?