hero mobile

Vad är RS-virus?

RS-virus är en förkortning av respiratoriskt syncytievirus och är ett säsongsvirus som orsakar infektion i lungor och andningsvägar. RS-virus är vanligast under vinterhalvåret och beräknas orsaka minst en infektion per år hos barn och en infektion var 3-5:e år hos vuxna. Friska vuxna får vanligtvis mycket milda förkylningssymtom och återhämtar sig efter några dagar. Hos vuxna i åldrarna 60 år och äldre, hos personer med försvagat immunförsvar och hos personer med kronisk hjärt- och lungsjukdom kan RS-virus orsaka allvarliga infektioner som kan leda till sjukhusvistelse och i vissa fall död. Exakt antal som drabbas och effekten av RS-virus hos vuxna som är 60 år och äldre är begränsad, men data visar att det behövs ett säkert och effektivt vaccin för en del av den vuxna befolkningen.

Vad finns det för behandling mot RS-virus idag?

Trots de besvär som RS-virus medför finns det idag ingen godkänd behandling eller godkänt vaccin mot RS-virus för varken barn eller vuxna. Ett vaccin är en typ av läkemedel som hjälper till att förhindra sjukdom genom att låta kroppen utveckla ett immunsvar mot det som orsakar sjukdomen, såsom virus eller bakterier. Detta defensiva svar är ett sätt för kroppen att bekämpa infektioner.

Vanliga frågor och svar

  • 1. Har jag möjlighet att delta i studien?
  • 2. Om jag uppfyller kriterierna, vad kan jag förvänta mig vid mitt första besök på kliniken/sjukhuset?
  • 3. Vad innebär ett deltagande i studien?
  • 4. Varför kvalificerade jag mig inte för studien?
  • 5. Var finns klinikerna/sjukhusen?
  • 6. Kostar det mig att delta i denna studie?
  • 7. Vad händer efter studien?